Author(s) Artist(s) Genre(s)
Boichi Boichi Action, Adult, Comedy, Ecchi, Seinen, Slice of life

Description

Wallman เรื่องราวของนักฆ่าที่ใช้อุปกรณ์สายเชือกซึ่งผู้คิดค้นก็คือ มาสเตอร์ คู นามิหญิงสาวผู้ซึ่งเดินเข้ามาสู่ในการนักฆ่า Wallman เพื่อที่จะล้างแค้นให้กับพ่อที่ถูกมาเฟียฆ่า และเธอได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตกับนักฆ่าในตำนาน "มาสเตอร์คู"

Chapters

Wallman-cover

Rate. Wallman: