Author(s) Artist(s) Genre(s)
Kaitou Reiji Takagi Hakaru Comedy, Fantasy, Romance, Seinen

Description

ณ.สถาบันแห่งมนตราจักรกลอันเลื่องชื่อที่สุด...ราชวิทยาลัยจักรกลวัลเพอร์กิส ที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งเหล่าจอมเวทหนุ่มสาวซึ่งเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ในการชักเชิดหุ่นกลต่างฝึกฝนตนเอง เพื่อเข้าช่วงชิงบัลลังก์แห่งไวส์แมน [ราชันย์มนตรา] ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้าและบัดนี้ ได้มีเด็กหนุ่มสาวคู่หนึ่งได้มาเยือนยังสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ นามของเขาคือ อาคาบาเนะ ไรชิน ส่วนเด็กสาวหน้าตางดงามผู้ติดตามของเขานั้นคือออโตมาตอน [หุ่นกลอัตโนมัติ] นามว่ายายะ เมื่อตัวแสดงชั้นยอด มาบรรจบกับเวทีอันทรงเกียรติ บทละครแห่งเรื่องราวการต่อสู้อันดุเดือดจึงได้เบิกม่านขึ้น

Chapters

Unbreakable Machine Doll-cover

Rate. Unbreakable Machine Doll: