Author(s) Artist(s) Genre(s)
Ryohgo Narita Yoichi Amano. Action, Comedy, Fantasy, Shounen

Description

เด็กหนุ่มที่เชื่อว่าตัวเองได้รับคำสาปจากที่สมัยเด็กป่วยจนเกือบตายและได้รับการช่วยเหลือโดยได้รับเครื่องกลที่จิ๊กเชื่อว่าเป็นสิ่งรักษาชีวิต แต่เครื่องกลนี้กลับทำให้ชีวิตเขาลำบากเมื่อมันจะปกป้องจิ๊กจากผู้ที่คิดจะทำร้ายจิ๊กไม่ว่ากรณีใดๆและตอบโต้คืนรุนแรงกว่าหลายเท่า ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มอบเครื่องกลให้จิ๊กจึงบอกให้จิ๊กเข้าเมืองจินโบโจที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์และยังมี "มรดกมังกร" จากในอดีตเพื่อไปพบคนที่จะช่วยแก้คำสาปของจิ๊กที่จิ๊กไม่อยากให้เครื่องกลที่หลังเขาทำร้ายผู้คน หลังจากที่จิ๊กเข้ามาในเมืองก็ได้พบ โทโรโมะ มนุษย์ล่องหนที่จริงๆแล้วเป็น "มังกรล่องหน" และได้รู้ว่าตัวเขาถูกผู้ที่มอบเครื่องกลนี้ให้หลอกจะฆ่า และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ได้รู้ความจริงอีกว่าเครื่องกลนี้ก็คือมรดกมังกรที่สูงค่า ต่อมาจิ๊กก็ได้รู้ว่ามีมรดกมังกรแรงค์A ที่สามารถควบคุมพลังของมรดกมังกรอื่นๆได้ เพื่อให้ได้มรดกมังกรนั้นมาแก้คำสาปจิ๊กจึงต้องเข้าร่วมกับบริษัทเดียวกับโทโรโมะเพื่อหาเงินมาให้ได้

Chapters

Stealth Symphony-cover

Rate. Stealth Symphony: