Author(s) Artist(s) Genre(s)
Takahashi Tsutomu Takahashi Tsutomu Adult, Drama, Horror, Mature, Seinen, Supernatural

Description

ยินดีต้อนรับสู่ประตูแห่งความเกลียดแค้น ฉัน อิซุโกะ เป็นผู้เฝ้าดูแลประตูนี้ วิญญาณของผู้ที่ตายด้วยอุบัติเหตุไม่คาดคิดและถูกผู้อื่นฆ่าจะมาที่ประตูนี้ มีทางเลือกอยู่สามทางและต้องเลือกหนึ่งในนั้น หนึ่งคือขึ้นสวรรค์เพื่อเตรียมตัวเกิดใหม่อีกครั้ง สองกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนไม่ไปผุดไปเกิด และสามคือการฆ่าจองเวรมนุษย์บนโลกได้หนึ่งคน แต่กรณีที่ฆ่าคนวิญญาณนั้นจะต้องตกนรกลิ้มรสความเจ็บปวดทรมานไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีก จงเลือกให้ได้ภายใน 12 วัน...

Chapters

Skyhigh-cover

Rate. Skyhigh: