Author(s) Artist(s) Genre(s)
Shindo Arashi Shindo Arashi Comedy, Romance, Seinen, Slice Of Life

Description

คาซึกิ นักเรียนชั้นป.4 ได้ตกหลุมรักคุณครูประจำชั้นของตัวเอง เรื่องราวความรักระหว่างนร.กับครูที่อายุห่างกันมากกว่า10ปี ก็ได้เริ่มต้นขึ้น!!

Chapters

Sensei Lock On!-cover

Rate. Sensei Lock On!: