Author(s) Artist(s) Genre(s)
Mizu Asato Mizu Asato Comedy, Romance, Slice Of Life

Description

เรื่องราวของเด็กสาวที่ชื่อมานูริที่ได้ตกหลุมรักชายหนุ่มที่มีชื่อว่าคามายูรุ เป็นผู่ชายรูปหล่อและเป็นที่หมายปองของทุกคน เรื่องราวความรักของมายูริจะเป็นอย่างไรเธอจะสามารถเอาชนะความกลัวแล้วสาระภาพรักกับชายหนุ่มได้หรือไม...

Chapters

Senpai, Sore Hitokuchi Kudasai!-cover

Rate. Senpai, Sore Hitokuchi Kudasai!: