Author(s) Artist(s) Genre(s)
Takahashi Akira Takahashi Akira Action, Sci-fi, Shounen, Tragedy

Description

อิชิฮาระเป็นเด็กหนุ่มผู้พลังเหนือธรรมชาติและเป็นที่รังเกียจของทุกๆคนยกเว้นแม่ของเขา เขาพยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติแต่ทุกคนกลับเอาแต่อยากสู้กับเขาและเรียกเขาว่าสัตว์ประหลาด มีอยู่วันหนึ่งแอนดรอยด์ผู้มีพลังเหนือธรรมชาตินามว่า "หมายเลข 5" ก็ได้...แม่ของเขาในขณะที่เธอพยายามปกป้องเขาเอาไว้...อิชิฮาระผู้ที่ใฝ่หาการแก้แค้น บทสรุปของเรื่องจะเป็นเช่นไร!?

Chapters

Second Brain-cover

Rate. Second Brain: