Author(s) Artist(s) Genre(s)
Takaya Kagami Yamato Yamamoto Action, Drama, Mystery, Shounen

Description

วันหนึ่งเมื่อไวรัสได้คร่าชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ ที่อายุเกิน 13 ปีทั้งสิ้น แวมไพร์จากใต้พิภพได้ขึ้นมาพาตัวมนุษย์ที่เหลือไป สำหรับเป็นทาสและอาหาร เฮียคุยะ ยูอิจิโร่ ผู้ซึ่งไม่ต้องการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำอย่างไรต่อไป

Chapters

Owari no Seraph-cover

Rate. Owari no Seraph: