Author(s) Artist(s) Genre(s)
Maruyama Tomo Maruyama Tomo Action, Ecchi, Horror, Martial Arts, Mature, Seinen, Supernatural

Description

นักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ได้เข้ามาในเมือง หญิงสาวผู้ที่มีเสื้อผ้าและอากาศสีดำลึกลับที่เรียกว่าอินุงามิ ซาคุยะ เธอล่าและฆ่าผู้ที่ถูกครอบงำโดย "อินุงามิ". คนที่จะกลายเป็นผู้ถูกครอบงำโดยการถูกกัดที่จะไปสู่​​การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลากลางคืนทำให้กลายเป็นสัตว์ร้ายที่จะไล่ล่าผู้หญิงกินเป็นอาหาร

Chapters

Gachirin ni Kiri Saku-cover

Rate. Gachirin ni Kiri Saku: