Author(s) Artist(s) Genre(s)
Ishizuka Chihiro Ishizuka Chihiro Comedy, Fantasy, Shounen, Slice Of Life

Description

โควาดะ มาโคโตะเด็กผู้หญิงธรรมดาผู้ชอบหลงทิศทางได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านญาติพร้อมกับแมวดำจิโตะ..........แต่ว่านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดจริงๆ เหรอ?

Chapters

Flying Witch (ISHIZUKA Chihiro)-cover

Rate. Flying Witch (ISHIZUKA Chihiro):