Author(s) Artist(s) Genre(s)
Mashima Hiro Shibano Kyouta Action, Adventure, Fantasy, Shounen

Description

เป็นเรื่องราวที่แยกออกมาจากเนื้อเรื่องหลักของ แฟรี่เทล มังงะเรื่องนี้จะกล่าวถ฿งการผจญภัยของกิลที่มีชื่อว่า เซเบอร์ทูส เรื่องราวของมังกรคู่ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว...

Chapters

Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu-cover

Rate. Fairy Tail Gaiden - Kengami no Souryuu: