Author(s) Artist(s) Genre(s)
Tabata Yuuki Tabata Yuuki Action, Comedy, Fantasy, Shounen

Description

ขณะที่มนุษยชาติเกือบสูญสิ้นจากน้ำมือของปีศาจร้าย ได้มีผู้วิเศษผู้หนึ่งเข้าช่วยชีวิตมวลมนุษย์ทั้งหลายเอาไว้เขาจึงได้รับการขนานนามว่า "ราชาพ่อมด" และกลายเป็นตำนานตั้งแต่นั้น

Chapters

Black Clover-cover

Rate. Black Clover: