Author(s) Artist(s) Genre(s)
Kubo Mitsurou Kubo Mitsurou Comedy, Romance, School Life, Shounen, Supernatural

Description

อิมามูระพระเอกหน้ากุ๊ยตั้งแต่ ม.ปลายปี1-ปี3ไม่เคยมีเพื่อนสักคนเดียวแต่แล้ววันจบการศึกษาก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้เขาย้อนเวลากลับมา 3 ปี มาอยู่ปี1 อีกครั้ง เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตอันน่าเบื่อตลอด 3 ปีได้รึไม่เชิญติดตามชม

Chapters

Again!!-cover

Rate. Again!!: