OTAKUDRIVE - ดูอนิเมะ Mob Psycho 100


Description

ผลงานของ One เจ้าของผลงาน One Punch Man เรื่องของ “ม๊อบ” ผู้ใช้พลังจิตที่อยากใช้ชีวิตธรรมดาๆ แต่ถ้าระดับความรู้สึกเขา ถึง 100 เมื่อใด พลังที่มหาศาลซึ่งพร้อมทำลายทุกสิ่งจะปรากฏออกมา


Producer(s) Genre(s)
Warner Bros Action, Comedy, Slice of Life, Supernatural

Episodes

Mob Psycho 100-cover

Rate. Mob Psycho 100: