Description

ในศตวรรษที่ผ่านมามนุษย์ถูกโจมตีโดยภัยพิบัติที่ไม่เคยมีมาก่อน … ผลกระทบนั้นถูกเรียกว่า “อินเวอร์เทีย” ทำให้โลกทั้งโลกถูกทำลาย อย่างไรก็ตามมันทำให้เกิดมนุษย์พันธ์ใหม่ที่เรียกกันว่า “กราเนสเทลล่า”


Producer(s) Genre(s)
Aniplex, A-1 Pictures, flying DOG Action, Comedy, Ecchi, Fantasy, Romance, School, Sci-Fi, Harem, Supernatural

Episodes

Gakusen Toshi Asterisk-cover

Rate. Gakusen Toshi Asterisk: